Who you calling basic, bitch?

Who you calling basic, bitch?